۲۳ ویژگی سرمایه گذاران موفق

۲۳ ویژگی سرمایه گذاران موفق

۲۳ ویژگی سرمایه گذاران موفق

سرفصل‌های این مقالهسرمایه گذاران موفق چه ویژگی هایی دارند؟آن‌ها اهداف خود را به‌روشنی تعیین می‌کنندآن‌ها از “ریسک” فرار نمی‌کنندسرمایه گذاران موفق برای مطالعه زمان می‌گذارنداین افراد اجازه نمی‌دهند ترس بر تصمیماتشان حاکم شودآن‌ها رفتاری متواضعانه دارندآن‌ها ازمی شکستدرس می‌گیرندآن‌ها قدرت ایستادگی را ثابت می‌کنندآن‌ها صبر و شکیبایی را تمرین می‌کنندواقع‌بینانه هستندآن‌ها به موفقیت خود […]

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;